Podsumowanie III Edycji Konferencji „REIT / SRWN w praktyce”

Podczas konferencji „SRWN/REIT w praktyce” dowiedzieliśmy się, że Ministerstwo Finansów, w obawie o bezpieczeństwo inwestorów postanowiło zredukować projekt wprowadzanych REITów jedynie do sektora mieszkaniowego. Jest to informacja która dla polskiego rynku nieruchomości jest niezwykle ważna i jednocześnie zaskakująca.
Przeprowadzone w trakcie konferencji rozmowy z prelegentami – ekspertami rynku, pokazują, że decyzja ustawodawcy nie jest oceniana wyłącznie negatywnie, budzi jednak duże zdziwienie. Z pewnością oczekiwany jest dalszy dialog na temat instrumentu jakim ma być REIT i kierunku jego rozwoju w przyszłości.
Wypowiedzi prezentujemy w materiale filmowy z wydarzenia.