propertynews.pl „Ustawa o REIT-ach do poprawki?”

Nieruchomości komercyjne zostały wyłączone z projektu ustawy o REIT-ach. O tym, co to oznacza dla inwestorów i czy są jeszcze szanse na wprowadzenie zmian w ustawie mówi Włodzimierz Stasiak, wiceprezes BGK Nieruchomości.

– Dla inwestorów to wyłączenie oznacza ograniczenie możliwości inwestowania i dywersyfikacji inwestycji. Myślę, że dobrze by się stało, gdyby ostateczny projekt ustawy stwarzał możliwości inwestowania w polskie REIT-y polskim inwestorom, którzy są zainteresowani inwestycjami nie tylko w segmencie mieszkaniowym, ale również w segmencie komercyjnym – mówi Włodzimierz Stasiak, wiceprezes BGK Nieruchomości.

Jak zaznacza ekspert, trudno jeszcze powiedzieć, kiedy dokładnie prace nad ustawą zostaną sfinalizowane. Na razie Ministerstwu Finansów dokłada starań, aby w proces tworzenia ustawy włączyć jak najszersze grono zainteresowanych.

– Jesteśmy po drugim projekcie ustawy, ale jednocześnie do tego projektu przedstawiciele środowiska, w tym w szczególności członkowie stowarzyszenia REIT, zgłosili cały szereg konkretnych uwag i propozycji. To pozwala być optymistą z tego względu, że twórcy ustawy mają gotowe propozycje bazujące na najlepszych praktykach sprawdzonych rynkach rozwiniętych, tam gdzie doświadczenie funkcjonowania REIT-ów jest już kilkunasto- czy kilkudziesięcioletnie – podkreśla Włodzimierz Stasiak.

…… materiał dostępny na www.propertynews.pl