Stowarzyszenia REIT I PINK  przygotowały wstępne założenia do ustawy regulującej działalność REIT w Polsce

 

W związku z prowadzonymi obecnie pracami zmierzającymi do wprowadzenia w Polsce regulacji prawnych dotyczących firm inwestujących w najem nieruchomości (REIT), zgodnie z naszymi wcześniejszymi deklaracjami, Stowarzyszenie Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych i Stowarzyszenie REIT Polska wspólnie przygotowały i przesłały do Ministerstw Rozwoju Pracy i Technologii i Finansów wstępne założenia, którym powinny odpowiadać projektowane przepisy.

 

Stworzony przez nasze organizacje materiał obejmuje tematyczną listę zagadnień, które powinny być uregulowane w projektowanej ustawie. W dalszej części dokumentu szczegółowo omówione zostały podstawowe założenia dotyczące funkcjonowania podmiotów typu REIT, w tym także kierunkowe uwagi związane z opodatkowaniem tego rodzaju podmiotów.

 

Przygotowany  materiał  jest rozwinięciem najważniejszych zagadnień wymagających regulacji, w tym między innymi: definicja podmiotów typu REIT, kryteria REIT-ów (wymogi funkcjonowania podmiotów typu REIT oraz otoczenie biznesowe), aspekty podatkowe REIT  (w tym szczególne przywileje podatkowe, kwestie dotyczące wypłaty dywidendy) oraz polityka inwestycyjna.

 

W przygotowaniu tego materiału uczestniczyli eksperci – przedstawiciele obu stowarzyszeń.