Puls Biznesu „REIT-y będą tylko mieszkaniowe”

Z projektu ustawy o spółkach wynajmu nieruchomości został kadłubek. Ściśle odzwierciedla stosunek szefa Narodowego Banku Polskiego do REIT-ów.

akiego zwrotu akcji nikt się chyba nie spodziewał. W pierwotnym projekcie tzw. ustawy o polskich REIT-ach miały one inwestować wyłącznie w biurowce i magazyny. Lobbing branży nieruchomości sprawił, że katalog został poszerzony o budynki mieszkaniowe. W trakcie konferencji zorganizowanej przez Powermeetings.eu i Stowarzyszenie REIT Polska okazało się, że zostaną tylko mieszkania.

— Została podjęta decyzja, że REIT-y w Polsce będą prowadzone tylko w formule mieszkaniowej — poinformował Marcin Obroniecki, zastępca dyrektora departamentu rozwoju rynków finansowych w Ministerstwie Finansów. Nawet w tej formule jest mało prawdopodobne, że ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r. Nie jest jeszcze w pełni jasne, jak należy rozumieć REIT-y mieszkaniowe. Czy chodzi o spółki inwestujące stricte w mieszkania, czy również w akademiki lub hotele. Bardziej prawdopodobny jest jednak wariant z węższym zakresem.

— To jest oczywiście zła wiadomość dla polskiego rynku kapitałowego…

…… czytaj więcej na www.pb.pl