Rzeczpospolita „REIT: inwestorzy czekają na wejście w życie ustawy o spółkach rynku wynajmu nieruchomości”

Jedną z najbardziej znaczących i doniosłych funkcji, wynikających z działalności funduszy REIT na świecie, jest możliwość skorzystania z konstrukcji pozwalającej uniknąć podwójnego opodatkowania zysków. Inną korzyścią oraz niekwestionowaną zaletą REIT są wysokie dywidendy. Możliwość skorzystania ze zwolnienia podatkowego jest skorelowana z obowiązkiem wypłaty przez REIT na rzecz akcjonariuszy określonego wysokiego procentu zysków. Jako zaletę należy niewątpliwie wskazać korzyść związaną z dużą płynnością inwestycji. Sprzedaż akcji REIT jest związana ze złożeniem zlecenia na rachunku maklerskim, w przeciwieństwie do kosztowej i czasochłonnej sprzedaży nieruchomości.

czytaj więcej na www.rp.pl