I KONFERENCJA – 23 sierpnia 2016

Polskie REIT-y: jak zarabiać na nieruchomosciach komercyjnych?
23 sierpnia 2016 | Hotel Marriott | Warszawa

PROGRAM I KONFERENCJI

10.00 Wystąpienie wprowadzające
» Małgorzata Kosińska, niezależny ekspert rynku nieruchomości, prezes Stowarzyszenia REITPolska

10.15 – 12.15 ABC inwestowania na rynku nieruchomości komercyjnych, nieruchomość jako produkt, cel inwestycyjny oraz aktywo do zarządzania

Prezentacja: Rynek nieruchomości komercyjnych: podstawowe definicje i informacje oraz ogólne zasady funkcjonowania
» Maciej Wójcikiewicz, dyrektor Działu Wycen, CBRE
Prezentacja: Wynajem nieruchomości oraz property i asset management
» Anna Szelc,przedstawiciel na Polskę, Azora
Prezentacja: Nabycie nieruchomości komercyjnej: przegląd istotnych zagadnień; due diligence i wycena; porównanie podejścia sprzedającego/dewelopera i nabywcy/Inwestora
» Małgorzata Kosińska, niezależny ekspert rynku nieruchomości, prezes Stowarzyszenia REIT Polska

12.15 – 12.30 Przerwa na kawę

12.30 – 14.00 Case study: Jak działa i zarabia polski REITna przykładzie REINO Dywidenda Plus SA
» Radosław Świątkowski, Współzałożyciel i Partner Zarządzający grupy REINO Partners

14.00 – 14.45 Przerwa na obiad

14.45 – 15.45 Prezentacja: Sytuacja na rynku nieruchomości komercyjnych: krótki rys historyczny, stan obecny i perspektywy rozwoju.
» Joanna Mroczek, dyrektor Działu Badania Rynku i Marketingu, CBRE
» Krzysztof Cipiur, dyrektor Działu Rynków Kapitałowych, Knight Frank

15.45 – 17.00 PANEL: Nieruchomości komercyjne jako aktywa dla polskich REIT-ów oraz wpływ polskich REIT-ów na rynek nieruchomości komercyjnych
prowadzenie panelu:
» Dorota Latkowska-Diniejko, współzałożyciel i partner zarządzający REINO Partners
paneliści:
» Karol Bartos, dyrektor wykonawczy Portfolio & Asset Management, Tristan Capital Partners
» Daniel Bienias,dyrektor zarządzający, CBRE
» Bartosz Kaniasty, partner, Clifford Chance
» Anna Kicińska, partner, lider doradztwa Grupy Nieruchomości, EYPolska
» Włodzimierz Kocon, pierwszy wiceprezes Banku, BGK
» Tomasz Trzósło, dyrektor zarządzający, JLL