Podsumowanie i podziękowanie XVIII Konferencji IDM