„Polskie REIT-y – ostatnia prosta” – Transmisja na żywo z Forum Ekonomicznego

Podczas Forum Ekonomicznego odbyła się dyskusja „Polskie REIT-y – ostatnia prosta” z udziałem Wiceprezesa Stowarzyszenia REIT Polska – Mariusza Stawiarczyka. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia materiału z tego wydarzenia.

Wprowadzenie do porządku prawnego podmiotów typu REIT to w zgodnej opinii ekspertów kluczowy warunek dalszego rozwoju sektora nieruchomości w Polsce. Jako że prace nad projektem ustawy o REIT–ach wkraczają na ostatnią prostą, warto zaprezentować najistotniejsze postulaty przedstawicieli branży w tym obszarze. Dialog przedstawicieli biznesu i administracji publicznej umożliwi zniwelowanie potencjalnych ryzyk i wypracowanie optymalnego modelu regulacji, z punktu widzenia wszystkich interesariuszy.

Moderator:
Włodzimierz Stasiak, Wiceprezes, BGK Nieruchomości S.A.,

Paneliści:
Maciej Drozd, Wiceprezes Zarządu, Echo Investment S.A.,
Jarosław Grzywiński, Doradca Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie,
Michał Sapota, Prezes Zarządu, Murapol S.A., Polska
Mariusz Stawiarczyk, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie REIT Polska,
Piotr Zapadka, Partner, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy