III KONFERENCJA – 19 września 2017

Szanowni Państwo,

w dniu 19 września 2017 roku Stowarzyszenie REIT Polska oraz powermeetings.eu organizują III konferencję na temat: „SRWN / REIT – w praktyce”.

Jak z pewnością Państwo wiecie, misją oraz podstawowym zadaniem Stowarzyszenia REIT Polska jest inicjowanie i wspieranie – przy wykorzystaniu naszej wiedzy i doświadczenia – wszelkich działań prowadzących do stworzenia ram prawnych dla podmiotów działających w formule REIT, a także popularyzacji tego typu rozwiązań wśród polskich obywateli i instytucji. Stowarzyszenie jest także aktywnym uczestnikiem procesu legislacyjnego.

Zbliżająca się konferencja jest kolejną, ważną inicjatywą, związaną z propagowaniem tematu funduszy SRWN w gronie najważniejszych przedstawicieli komercyjnego oraz mieszkaniowego rynku nieruchomości. Mając na uwadze zaawansowanie prac prowadzonych nad Ustawą o Spółkach Rynku Wynajmu Nieruchomości przez Ministerstwo Rozwoju, wydarzenie to może przyczynić się w sposób znaczący do rozwoju idei SRWN oraz zrozumienia jej mechanizmów i założeń.

Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce należy do liczących się i atrakcyjnych rynków europejskich. Przez ostatnie 25 lat rozwijał się dynamicznie z minimalnym udziałem polskich inwestorów. W zgodnej opinii założycieli Stowarzyszenia, aktualny stan może ulec znaczącej poprawie poprzez wprowadzenie systemowych i sprawdzonych rozwiązań, z niewątpliwą korzyścią dla polskich inwestorów i polskiej gospodarki.

Do udziału w Panelach Dyskusyjnych oraz Wystąpieniach na Konferencji zaprosiliśmy praktyków zarówno z polskiego jak i zagranicznych rynków, aktywnie uczestniczących  w pracach nad ustawą o Spółkach Rynku Wynajmu Nieruchomości.  Są to reprezentanci szerokiego spektrum aktywnych uczestników rynku nieruchomości – od doradców, przez inwestorów i fundusze, po ekspertów rynku kapitałowego oraz oczywiście przedstawiciele Ministerstw i innych instytucji administracji. Jesteśmy dumni, że możemy pełnić rolę katalizatora i łączyć tak różne środowiska oraz stworzyć płaszczyznę twórczej wymiany poglądów i doświadczeń.  Podczas konferencji podzielimy się tymi wspólnymi działaniami.  Wydarzenie adresujemy do wszystkich działania animatorów rynku nieruchomości zainteresowanych jego rozwojem.

Zapraszamy i do zobaczenia 19 września 2017.

PROGRAM

8:00 – 9:00
Rejestracja i poranna kawa

9:00
Powitanie gości

9:00 – 9:30
Dyskusja otwierająca:
Postęp prac nad przygotowaniem Ustawy  z udziałem Macieja Żukowskiego, Dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych oraz Marcina Obronieckiego, Zastępcy Dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów

Prowadzenie: Małgorzata Kosińska, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie REIT Polska

9:30 – 10:30
Międzynarodowe doświadczenia i kompetencje
» Historia REIT na arenie międzynarodowej
» Rozwój REIT w poszczególnych krajach europejskich
» Analiza efektywności REIT-ów
» Opodatkowanie REIT w innych krajach – porównanie do modelu polskiego
» Czy zachęty podatkowe wpłynęły na popularność REIT-ów w innych jurysdykcjach?
» Z jakich doświadczeń innych krajów w zakresie modelu podatkowego REIT-ów mógłby skorzystać polski ustawodawca?

Moderator: Agnieszka Stankiewicz, Partner, Greenberg Traurig

Paneliści:

 • dr Krzysztof Olszewski, Ekspert Ekonomiczny, Narodowy Bank Polski
 • Simon Clubbs, Director of Tax, SEGRO
 • Katarzyna Klimkiewicz-Deplano, Partner, Advicero Tax
 • Łukasz Jarzynka, Dyrektor, EY Audyt
 • Sandrine Berbel, Corporate Tax Manager, Unibail Rodamco Int. (tbc)

10:30 – 11:00
Przerwa kawowa

11:00 – 12:00
SRWN –REIT z perspektywy Inwestora
» Dlaczego REIT jest atrakcyjny
» Warunki sukcesu REIT-u
» Otoczenie (opodatkowanie dochodów z REIT-u, opodatkowanie nieruchomości, opodatkowanie transakcji, podatki i aspekty księgowe, forma prawna spółki celowej a dystrybucja zysku

Moderator: Katarzyna Kopczewska, Partner, Baker McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy

Paneliści:

 • Radosław Świątkowski, Prezes Zarządu, REINO Partners
 • Maciej Drozd, Wiceprezes Zarządu, Echo Investment
 • Aleksander Kot, Dyrektor w Dziale Doradztwa Podatkowego

12:00 – 13:00
REIT / SRWN a istniejące otoczenie prawne i biznesowe – (doradcy podatkowych i prawnicy profesjonalnie zajmujący się rynkiem nieruchomości komercyjnych oraz rynkiem kapitałowym).
» skala zainteresowania nową ustawą obserwowaną na rynku
» kluczowe punkty dyskusyjne ustawy (dywidenda, struktura opodatkowania, udział inwestorów zagranicznych)
» propozycje uproszczeń czy ulepszeń istniejącego kształtu ustawy,
» dobre praktyki z zagranicznych REIT-ów,
» prognozowany efekt wprowadzenia ustaw do polskiego ustawodawstwa.

Moderator: Małgorzata Dankowska, Doradca Podatkowy, Partner, TPA Group

Paneliści:

 • Justyna Bauta-Szostak, Partner, Radca Prawny, Doradca Podatkowy, MDDP
 • Daniel Więckowski, Tax Manger, KR Group
 • Marek Sawicki, Councel, DLA Piper
 • Zbigniew Drzewiecki, Managing Partner, Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy
 • Paweł Halwa, Managing Partner, Schoenherr

13:00 – 14:00
Lunch

14:00 – 15:30
Prezentacja otwierająca: Ryzyko wynikające z wprowadzenia REIT w Polsce.
» Ryzyko rynku nieruchomości
» Ryzyko stopy procentowej / finansowe
» Ryzyko reputacyjne
dr hab. Jacek Łaszek, prof. nadzw. SGH, Doradca Prezesa, Narodowy Bank Polski

REIT / SRWN – Obalanie mitów
» Kto jest adresatem oferty SRWN
» Porównanie ryzyka inwestowania w nieruchomości i innych produktów, np. spółki giełdowe
» Jak uzyskać rzetelną informację na temat inwestycji w nieruchomości
» Narzędzia kontroli i raportowania w REIT-ach
» Inwestycje w REIT a cykl inwestowania w nieruchomości
» Wymogi dla zarządzających SRWN

Moderator: Kinga Barchoń, Partner w Dziale Doradczym, PwC

Paneliści:

 • Monika Dębska, Prezes, Knight Frank
 • Arkadiusz Rudzki, Managing Director, Skanska Property
 • Maciej Drozd, Wiceprezes Zarządu, Echo Investment
 • Włodzimierz Kocon, Wiceprezes Zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego
 • dr hab. Jacek Łaszek, prof. nadzw. SGH, Doradca Prezesa, Narodowy Bank Polski

15:30 – 16:30
REIT – Rynek nieruchomości – czy rynek czeka na SRWN –atrakcyjność dla deweloperów i właścicieli
» Rynek inwestycyjny w Polsce – gdzie jesteśmy w cyklu na produkty inwestycyjne dla REITów?
» „Luka” w kryteriach inwestycyjnych i oczekiwaniach sprzedającego i kupującego
» Różnice w ocenie produktów inwestycyjnych dla inwestora będącego / nie będącego REIT-em
» Stabilność prawna – zmiany przepisów a założenia biznesowe i efektywność inwestycji
» Zdolność dywidendowa a wartość nieruchomości

Moderator: Dorota Latkowska-Diniejko, Partner Zarządzający, REINO Partners

Paneliści:

 • Izabela Olszewska, Dyrektor Zarządzający ds. Rozwoju, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 • Przemysław Łachmaniuk, Dyrektor, Investment Properties, CBRE
 • Maciej Dyjas, Partner Współzarządzający, Co-CEO, Griffin Real Estate
 • Sławomir Gajewski, Prezes, Torus
 • Włodzimierz Stasiak, Wiceprezes Zarządu, BGK Nieruchomości
 • Mariusz Stawiarczyk, Partner, Radzikowski Szubielska i Wspólnicy

16:30 – 18:00
Koktajl i rozmowy w kuluarach

 Rejestracji na Konferencję mogą dokonać Państwo na stronie wydarzenia.